DE GESCHIEDENIS VAN HET KINDERKOOR HENK VAN DER VELDE
DEEL 2: VAN OEBELE NAAR HAMELEN
Vervolg op
Deel 1: Van Amsterdam naar Oebele
 
Met de 31e aflevering, uitgezonden op 25 december 1971, was er een einde gekomen aan ruim drie jaar Oebele. Het was niet het einde van de samenwerking van het koor met de KRO: Harrie Geelen schreef een nieuwe muzikale jeugdserie die begint waar het sprookje 'De rattenvanger van Hamelen' ophoudt. Uit onvrede over de beloning die hij heeft gekregen lokt de rattenvanger de kinderen uit het stadje mee naar...? Daar begint het avontuur dat vijf seizoenen en 45 afleveringen zou duren. De eerste aflevering van Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? was op 22 januari 1972. Naast de tekst van Harrie Geelen verzorgde Joop Stokkermans opnieuw de muziek en was er net als bij Oebele eens per vier weken een uitzending.

Nieuw was de regisseur, Nico Hiltrop nam het stokje over van Bram van Erkel. Rob de Nijs en Ab Hofstee speelden twee van de vier volwassenen die ook door de rattenvanger werden meegenomen, samen met Ida Bons (vanaf seizoen 2 Loeki Knol) en Martin Brozius. Ondanks hun hoge leeftijd accepteerde het echtpaar Van der Velde het aanbod om ook aan deze serie mee te werken waarvan op dat moment niet bekend was wanneer deze zou eindigen. Het repeteren en opnemen van de liedjes, in aantal iets minder dan bij Oebele, bij de MC Studio waren als vanouds. De opnamen in Hilversum waren geheel anders. In plaats van een hele zaterdag repeteren tot aan de uitzending was het vooral wachten voor de koorleden. Een aflevering werd na twee weken repeteren (zonder het koor, dat mocht niet van de Arbeidsinspectie) in twee dagen opgenomen, vrijdag zonder en zaterdag met kinderen. Drie koorleden werden door Nico Hiltrop uitgekozen om een rol te spelen: Ivo Brautigam als Barend Stip, Ellen van Lil als Hilletje Labberton en Erwin Crone als Hector Hondecoeter. Hun namen bleven bij de begintitels onvermeld. In latere seizoenen zouden ook andere kinderen een personage toegewezen krijgen.

                                                          

Jaloezie
De scčnes werden verdeeld over de dag opgenomen in een andere volgorde dan in de aflevering zodat het voor de kinderen lastig was om te bepalen wat de strekking van het verhaal was. Dat het koor merendeel uit meisjes bestond was bij Oebele nooit een probleem geweest, bij Hamelen moesten sommige meisjes een jongenskostuum aan wat ze niet allemaal leuk vonden. Volgens het verhaal neemt de rattenvanger de kinderen 's nachts mee wat betekende dat bijna alle kinderen gedurende de eerste afleveringen in nachtpon op blote voeten moesten spelen wat de meesten deed terugverlangen naar de Oebele-tijd. Daarnaast werden de kinderen ouder, kwamen in de pubertijd en kregen andere interesses. Terwijl de KRO na drie afleveringen groen licht gaf voor een nieuw seizoen besloten een aantal koorleden te stoppen. Het koor bleef echter populair en er waren genoeg nieuwe aanmeldingen.

Hoewel de meeste koorleden een solo wilde zingen en aan de uitzendingen wilde meedoen was er weinig jaloezie onderling. Binnen het koor was er een groot saamhorigheidsgevoel ontstaan, veel kinderen raakten met elkaar bevriend. De buitenwereld kon soms hard zijn: sommige koorleden werden op school gepest, dat dit uit jaloezie gebeurde was vooral voor de jonge kinderen maar moeilijk te begrijpen.

Vanaf aflevering 7 kreeg Hamelen een nieuwe regisseur, Tineke Roeffen. Zij en schrijver Harrie Geelen voelden elkaar goed aan en wisten samen met Joop Stokkermans van de serie een groot succes te maken. Omdat de kinderen van de Arbeidsinspectie niet mochten repeteren ging Tineke Roeffen regelmatig langs tijdens de zanglessen om uit te leggen waar de aflevering over ging en alvast enkele regieaanwijzingen te geven.

Reclame
Naast Hamelen en plaatopnamen, die onverminderd doorgingen, werd het koor ook regelmatig gevraagd voor het zingen van tunes van kinderseries en reclamejingles. Joop Stokkermans was in de meeste gevallen de componist. Na meer dan 40 jaar zijn tunes voor series als Barbapapa ("haal het doek op voor Barbapapa…") en Ti-Ta Tovenaar ("mijn vader is een tovenaar...") en reclames als Kips ("liever Kips leverworst...") en Venz ("het hagelt, het hagelt, grote korrels...") nog altijd niet vergeten.
Er waren ook bijzondere projecten, zoals de Nederlandse nasynchronisatie van de Hongaarse tekenfilm 'Hugo de Hippo' en een programma met bijbehorende langspeelplaat ter gelegenheid van Moederdag. Een andere langspeelplaat, 'Leve de koningin', werd in een dag en een avond opgenomen om op tijd in de winkel te liggen voor het regeringsjubileum van koningin Juliana in 1973. Ook werd een tweede Edison gewonnen, ditmaal voor de langspeelplaat met liedjes van en over Pippi Langkous. Er waren zoveel aanvragen dat het koor, dat steeds vaker Televisiekoor werd genoemd, soms in twee groepen werd verdeeld om aan alle verzoeken te kunnen voldoen.

Dat de jaren voor het echtpaar Van der Velde begonnen te tellen vertelde Henk van der Velde in een interview met de Leidse Courant in oktober 1972: "De moeilijkheid is dat mijn vrouw en ik altijd mee moeten. Dat wordt ons allemaal wat te veel. Ik breng het niet meer op iedere week uren in een bus te zitten", om te vervolgen: "Eigenlijk waren we van plan er dit jaar al mee op te houden. Maar Hamelen ging nog een seizoen door en ze smeekten ons om nog een jaar te blijven. Het valt niet mee je levenswerk aan de kant te zetten. Gelukkig heb ik het te druk om er vaak bij stil te staan. Maar zoals nu als je over vroeger praat kom je er vanzelf op. Toch gaat er een onbestemd gevoel door je heen. Het is erg hard om je eigen einde te bepalen".

Nadat het derde seizoen van Hamelen was voltooid werd Henk van der Velde ziek, hij overleed op 70-jarige leeftijd op 15 juni 1974. René Sleven, producent van Oebele en Hamelen, schreef in het in memoriam in KRO Studio: "Een man van weinig woorden, een grenzeloze liefde voor zijn muziek en voor de kinderen, waarmee hij bij voorkeur werkte. Hoeveel Amsterdammers hij de zangkunst heeft leren beoefenen is zelf bij benadering niet vast te stellen; voor meer dan 2000 liedjes schreef hij de muziek, hoofdzakelijk kinderrepertoire; hij heeft een aantal operettes op zijn naam staan, terwijl hij zeker enige honderden grammofoonplaten heeft gemaakt."

Einde van het koor?
Het moet voor Iet van der Velde, inmiddels 74 jaar oud, geen gemakkelijke opgave zijn geweest om zonder haar echtgenoot door te gaan met het koor dat zijn naam bleef dragen. Zij beschikte over weinig muziekkennis en kon geen instrument bespelen. Bij het instuderen van liedjes voor het vierde seizoen van Hamelen, dat in de winter en in het voorjaar van 1975 wekelijks werd uitgezonden, werd ze ondersteund door Joop Stokkermans, die op een bandje de liedjes inspeelde en daarbij zong. Tussen het vierde en vijfde seizoen gaf het koor samen met de hoofdrolspelers een drietal concerten.

Er was ook kritiek, uit onverwachte hoek: Henk Franke, directeur van kinderkoor De Leidse Sleuteltjes, had van de Arbeidsinspectie te horen gekregen dat zijn koor niet meer dan drie keer per jaar op televisie mocht verschijnen. In een interview met het Leidsch Dagblad van 10 januari 1975 beklaagde hij zich hierover, want waarom mocht het Van der Velde koor wel iedere maand op televisie? René Sleven liet de Arbeidsinspectie weten dat het Hamelenkoor heel groot was en dat er regelmatig kinderen gewisseld werden. Dat was maar ten dele waar, er was een harde kern ontstaan van koorleden die iedere aflevering meededen, dat was tijdens Oebele al het geval.

Na Hamelen
Met de voltooiing van het vijfde en laatste seizoen van Hamelen leek het koor ook ophouden te bestaan. Toch bleven er incidenteel verzoeken komen voor het koor en zijn er nog diverse langspeelplaten gemaakt, meestal onder de naam het Televisiekoor onder leiding van Iet van der Velde waarvoor ze kinderen met wie ze lange tijd had gewerkt vroeg. In 1981 werden de laatste opnamen uitgebracht. Iet van der Velde overleed op 14 augustus 1992, 91 jaar oud.

Een jaar later, op 6 juni 1993, werd voor het eerst een reünie georganiseerd door oud-koorleden Monique Bakker en Marcia Meere-Kat. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de KRO en stond in het teken van Hamelen. Af en toe traden leden van het koor ook samen op bij speciale gelegenheden zoals in 1989 ter gelegenheid van de herhaling van het vijfde seizoen van Hamelen en tijdens TV Toppers in 2004 werd "Oebele is hupskee!" opnieuw gezongen.
Dankzij het internet en de sociale media hebben veel voormalige koorleden elkaar weer terug gevonden. In het Amsterdamse café De Twee Zwaantjes van Trees Ruzette, die zelf jarenlang zong in het koor, is bijna ieder jaar een reünie die in het teken staat van Oebele en Hamelen maar vooral van het koor. Dankzij een crowdfundingsactie konden op 6 januari 2013 (zie foto rechts) enkele Hamelenliedjes die verloren waren gegaan opnieuw worden opgenomen door de voormalige koorleden en enkele acteurs uit de serie, waarbij Stanley Stokkermans, zoon van Joop Stokkermans, de plaats van zijn vader en Henk van der Velde innam.

De opnamen, gemaakt in de voormalige MC Studio in Nederhorst den Berg, staan op De Ultieme Verzamelbox en op Apple Music/iTunes, waar ook liedjes terug te vinden zijn die in het verleden werden opgenomen door het koor en tijdloos zijn gebleken, zoals Sinterklaas- en Kerstliedjes en liedjes op tekst van Annie M.G. Schmidt.

Bij bijzondere gelegenheden treedt het koor ook op, zoals tijdens de jubileumconcerten van Rob de Nijs op 13 januari 2013 in Carré (foto 1 en 2) en van Wieteke van Dort op 24 juni 2013 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag (foto 3 en 4). Klik op de foto voor een uitvergroting.HERINNERINGEN 3

Op verzoek hebben enkele koorleden die aan Oebele en/of Hamelen hebben meegedaan in 2016 herinneringen opgehaald door het beantwoorden van een aantal vragen.

Heb je een favoriet, Oebele of Hamelen?


Monique Bakker "Ik heb aan één uitzending meegedaan van Oebele, 'Foebele in Oebele'. Geweldig! Daarna Hamelen. Hamelen was voor een mij een magisch sprookjesbos met al die spannende mensen. Ik heb een heerlijke tijd gehad."

Ria Tammer-Bouwhuis "Ik heb aan beide mee gedaan en Hamelen vond ik leuker, maar misschien kwam dat omdat Hamelen meer spelen was en Oebele springen en dansen. Het waren beide topprogramma's. Van Hamelen heb ik veel geleerd, onder andere het acteren en decorbouwen, daar was ik bij Oebele nog niet mee bezig."

Monique van Thienen "Mijn favoriet was Oebele. Ik denk dat dit verschillende redenen heeft. Enerzijds omdat bij Oebele de uitzendingen live waren en de kinderen een belangrijke rol speelden in elke uitzending. De thema's van elke uitzending waren actueel en sprak mij als kind aan. Hamelen vond ik leuk om te zingen maar ik merkte al snel dat bij de opnames de kinderen er een beetje bij hingen, zeker als je geen solo had."

Ellen Imhof-Lange "Ik 'stroomde' ergens in bij een Kerst-Oebele en ik heb aan vijf Hamelen afleveringen deelgenomen. Oebele was leuker voor mij, we waren actiever, gingen wel eens op locatie filmen. De acteurs waren vriendelijk voor ons. Hamelen daarentegen was in mijn beleving 'traag'. Ik heb wel veel geleerd van alle technische foefjes die daarbij kwamen kijken."

Marcia Meere-Kat "Oebele is in mijn herinnering meer door de kinderen gedaan dan Hamelen. Oebele was wat losser, vrolijker!"

Het Oebeler Koor tijdens de opname van deel 14 op 24 januari 1970. 

Lidy Sluijter "Mijn favoriet was denk ik toch Oebele. Ik was me toen nog niet bewust van wat het allemaal inhield en wat het voor impact had. Ik speelde gewoon lekker mee en vond het heerlijk om te zingen en om in de studio te zijn. Ik was wel heel erg speels en toen ik een keer meerdere regels tekst had, had ik het helemaal niet geleerd en ging ik vreselijk de mist in. Verder was bij Oebele ook oom Bram (van Erkel) en met hem ik vanaf dat ik meedeed een speciale band gehad, ook al had ik weinig solo's."

Hans Kroonen "Ik deed aan beide series mee, maar Oebele was mijn favoriet. Dat kwam omdat het daar meer om het geheel leek te gaan. Het hele 'dorp' deed mee. Ik denk ook dat Willem, Wieteke, Marjan en Ab meer bij de kinderen van het koor betrokken waren, net als Bram. Dat voelde ik bij Hamelen niet meer."

Wilma Kwakman-de Roos "Ik heb ongeveer 2 ŕ 3 jaar Oebele gedaan en het eerste seizoen Hamelen. We gingen namelijk verhuizen buiten Amsterdam toen ik 13 was. Ik moest toen ook naar een andere (middelbare) school. Oebele is favoriet om dat het voor die tijd erg modern was. Leuke liedjes en de ervaringen die we opdeden in de studio was ook leuk. Je weet nu wat er bij komt kijken als er (live) televisie gemaakt wordt."

Ada Schouten "Ik heb aan beide series meegedaan. Ik vond Oebele leuker door de contacten met Wieteke en Willem en de spanning van de live-uitzending. Ik herinner me vooral de lange wachttijden bij Hamelen omdat je als kind niet bij alle scčnes was en dan moest wachten in de kleedkamer."

Ellen Heemskerk-van Lil "Ik heb niet echt een favoriet. Oebele was beleven, doen en ondergaan. Samen presteren, samen iedere vier weken de uitdaging, samen uit zijn (op locatie) en samen onder elkaar zijn tijdens de wacht op werkmomenten. Bij Hamelen had ik een rol: Hilletje, dat was heel relaxed. Een mooie positie waar ik veel te kort van heb genoten. Na een jaar Hilletje stopte ik omdat ik tiener werd en andere dingen belangrijk vond. Achteraf heb ik daar zo'n spijt van."

Heb je nog bijzondere herinneringen aan Oebele, Hamelen of andere activiteiten met het koor?


Wilma Kwakman-de Roos "Voor de laatste Oebele zijn we naar Roemenië geweest met nog drie kinderen en een crew van vijf volwassenen waaronder René Sleven en Bram van Erkel. Ik lustte daar geen eten en we filmden op een arreslee in de sneeuw (drie minuten film), dat duurde een hele dag. Een heel bijzondere ervaring, voor het eerst vliegen en slapen in luxe hotels."

Hans Kroonen "Veel mooie herinneringen. Mooi verhaal is dat ik een keer een (ook mijn enige) solo had. En wel vier woorden: "boksen met de kangoeroe". De aflevering ging over de dierentuin van Oebele. Het werd opgenomen in diergaarde Blijdorp. Mijn moeder was apetrots, en ik moest natuurlijk netjes op tv komen. Dus nam ze me mee naar haar kapper. Normaal ging ik naar meneer Fried, de kapper voor de jongens en mijn vader. Dan was je voor 2 gulden klaar. De kapper van mijn moeder rekende 8 gulden, maar dan werd je haar ook geföhnd. Dat had ik nog nooit meegemaakt en vond het maar raar. Op weg naar huis liepen we over de markt en komen we een buurvrouw met haar dochter tegen. Die dochter zag mijn 'strakke' kapsel en ging er eens lekker met haar hand doorheen. Ik kan de schok nog voelen... 8 euro en dan gooi jij dat door elkaar!! Mijn kapsel bleef echter keurig in model en is te zien op YouTube. Inclusief mijn solo (dat jochie in dat bruine jasje met ceintuur)."

Ingrid van Bambergen "We zijn een keer weekend naar Valkenburg geweest in huisjes. Dat was geweldig. Er kwam eerst bruin water uit de kranen, dat maakte grote indruk op me. Nu besef ik dat de leidingen gewoon even doorgespoeld moesten worden omdat ze lang niet gebruikt waren. Ik moest voor opnames in de kabelbaan en om op het juiste moment de opnames te maken moesten ze ons er boven in laten zitten maar dat gebeurde steeds niet waardoor we ik weet niet hoe vaak op en neer moesten. ’s Avonds toen we weer thuis waren was ik er misselijk van. Maar dit alles mocht de pret niet drukken."

Marcia Meere-Kat "Een van de leukste dingen die ik mee heb gemaakt na een uitzending van Oebele is wel het op straat herkend worden. Het was een uitzending waar Lex Goudsmit aan mee deed en we zongen een liedje bij een telefooncel, "Hallo Hallo…”. Op straat werd ik toen aangesproken met… Hee… jij bent toch dat meisje bij de telefooncel in Oebele? Zo grappig, zelf natuurlijk nooit gezien helaas."

Drifa Kaddour "Bij het terugzien van het fragment uit Zingen in Amerika (ik ben derde solopartij in het gele rokje en het blauwe vestje, zie foto) kwamen er allerlei herinneringen naar boven die ik was vergeten. Zo kon ik me niet meer herinneren dat ik hier zo'n grote solo had bijvoorbeeld. Wel, maar wellicht omdat ik er dagelijks die weg passeer, de locatie, tussen Den Haag en Rotterdam meen ik."

Monique van Thienen "Dat ik een solo had in "Bello Billy Biggelaar” en in "Simsalabim". Spannend hoor. Ik hoorde voor het eerst mijn eigen stem terug na de opname. Ik schrok mij werkelijk kapot. 'Was ik dat?', dacht ik toen."

Wilma Kwakman-de Roos "Ik kan me herinneren dat we in een school moesten optreden op een podium (ergens in Amsterdam denk ik) toen tante Iet van der Velde tegen mij zei dat ik de solo moest doen in een liedje. Ik geloof dat de hele zaal mijn knieën hoorde knikken, zo zenuwachtig was ik (kan me er ook verder niks meer van herinneren)."

Yvette Poldervaart "Ik vond het heerlijk om te zingen. Met de repetities voor andere programma's hoorde ik ook vaak dat mijn stem mooi was."

Ellen Imhof-Lange "De busreis van en naar de studio; ik vond de omgeving van Bussum en Hilversum prachtig want ik kende alleen Amsterdam. Bij de NOS waren de lange gangen in de gebouwen en de hoge plafonds in de studio indrukwekkend. En alle snoeren van camera's en geluid die je nooit terugzag op beeld. Ook het decor vond ik bijzonder interessant. Op televisie waren het huizen, in het echt slechts gewoon geschilderde platen in 2D."

Ada Schouten "De herinnering dat we samen met onze ouders een boottocht gingen maken door de haven van Rotterdam. Of het reisje naar Limburg. Dat iemand uit het stapelbed stapte in een emmer met pis. Dat we via de kabelbaan de berg afgingen.
Dat we op bezoek gingen bij Willem toen hij nog in de buurt van de Jaap Edenbaan woonde. Bij het huwelijk van Wieteke waren (zij had toen waterpokken). Het bezoek bij Wieteke toen Alexander was geboren. Optredens met Bolland & Bolland en Sandra Reemer. Echt teveel om op te noemen."

Drifa Kaddour "Een andere herinnering is die aan de plaatopname voor Koninginnedag. Het moest in één dag ingestudeerd en opgenomen worden, tot in de kleine uurtjes van de nacht. Een bijzondere dag en avond om met elkaar dit te doen en achteraf de trots erover. Vermoeid naar huis en als dank een zak snoep. Heerlijke tijden."

Hans Kroonen "Ook in de cowboyaflevering had ik een extra rol. Ik werd aan de bar neergeknald. Daarna werden er taarten gegooid, daar mocht ik niet aan meedoen. Ik was tenslotte dood. Ab Hofstee kwam toen achter het decor naar me toe met een stuk taart voor die dooie cowboy."

Ellen Imhof-Lange "Wat ik ook ge-wel-dig vond waren de opnamen in de geluidsstudio's in Nederhorst den Berg. Bij het kasteeltje was een studio en daar zongen we dan op verschillende sporen onze muziek in. We zagen bijna nooit de muzikanten, die hadden hun bijdrage al geleverd. Soms waren Wieteke en/of Willem bij het inzingen, maar dat was niet vaak. Na afloop gingen we patat-met en een kroket eten bij Van der Meer."

Marcia Meere-Kat "Ten tijde van Hamelen was ik aan contactlenzen begonnen. Nu kan je daar in het begin niet zo makkelijk mee kijken en is naar beneden kijken het rustigst voor je ogen. In die tijd zat ik in de brugklas en was er een meisje dat zei: 'die heeft kapsones omdat ze aan Hamelen meedoet' (omdat ik zo naar beneden keek). Als ik iets niet heb/had is het kapsones, was veel te verlegen/bescheiden."

Ellen Heemskerk-van Lil "Ik werd als Hilletje gekozen door Nico Hiltrop en ik kan mij dat moment nog goed herinneren in de geluidsstudio: wij beneden, Nico, Iet en Joop boven. Ze keken op ons uit via het raam. Het hele koor besefte dat het gesprek ging over mij in de keuze van Hilletje. De non-verbale blik van boven in het raam naar mij deed dit beseffen. Ik herinner mij dit als zo'n soort moment van nu in The Voice.... of sla ik nu door?"

Ada Schouten "Heel veel herinneringen zijn speciaal of speciaal geworden. Ik weet nog dat ik vroeger droomde dat ik te laat kwam en de bus voor mijn ogen vertrok. Is mij uiteindelijk nooit overkomen maar anderen wel. Tijd was tijd. Speciaal is ook dat mijn moeder op de foto ging voor de Moederdag-lp (zie foto links). Die foto staat nog bij mijn vader (93) op de kamer."

Monique Bakker "De opnames waren grandioos: prachtige decors en heerlijke mensen."

Lidy Sluijter "Een hele mooie tijd was de reis die een paar van ons mochten maken naar Engeland. Misschien was het wel zo mooi, omdat we zonder tante Iet gingen. Verder mijn enige echte solo "Kom je naar mijn Denneboom kijken”, omdat ik hiervoor bij Bram en Olga mocht logeren om de dans bij het liedje in te studeren met Olga. Ik heb de dagen van de opnames altijd een feestje gevonden."

Marcia Meere-Kat "Tijdens de opnames in Nederhorst den Berg moesten we natuurlijk tussendoor heel stil zijn en dat lukte niet altijd. Verder kan ik me nog heel goed het terugspoelen van het bandje herinneren…. dan werd de opname teruggespoeld en beluisterd en beoordeeld, door Joop Stokkermans en ook oom Henk. Zo’n leuk geluidje. Wij moesten dan altijd op de grond zitten en in de studio waren van die prikkende vloertegels. Dat was heel vervelend aan je blote benen."

Monique van Thienen "Als verlegen 13-jarig meisje tijdens mijn pauze op de middelbare school groette Willem Nijholt mij uitbundig, buiten op straat. Hij kwam aanrijden met zijn open sportwagen en stapte uit en zwaaide naar mij terwijl hij riep "Hé Monique". Ik zei hem verlegen gedag terug. Terwijl al mijn klasgenootjes stomverbaasd naar mij stonden te kijken dat hij mij kende. Het is zo'n grappige en leuke herinnering. Willem heb ik dit toen we de eerste keer de reünie hadden in De Twee Zwaantjes kunnen vertellen."

Els van Weely "Alle herinneringen aan Oebele en Hamelen zijn bijzonder."
 
Hoe kijk je nu, na ruim 40 jaar, terug op de tijd van het koor? Heeft het je leven beďnvloed?


Marcia Meere-Kat "Als ik nu terug kijk op die tijd, dan besef je dat je iets heel bijzonders hebt meegemaakt. In de tijd dat televisie nog iets speciaals was, mocht je als kind daar aan meewerken. De spanning van de opnames en televisie-uitzendingen live van Oebele, maar ook de geluidsopnames in Nederhorst den Berg waren heel speciaal. Daarom was het zo geweldig om daar nog een keer met het koor te mogen zingen voor de box."  

Monique van Thienen "De vraag of het mijn leven heeft beďnvloed kan ik volmondig met 'ja' beantwoorden. Maar het is natuurlijk niet alleen bepalend geweest. Daar zijn meerdere factoren die ervoor hebben gezorgd dat ik ben wie ik nu ben. Wat ik nog wel wil noemen is dat ik de vriendschap met Meta heel bijzonder is. Wij hebben hele leuke en mooie herinneringen. Wij beiden schreven elkaar brieven. Op een gegeven moment nadat we beiden waren gestopt met het koor stopte onze correspondentie. En het grappig is dat na ca. 25 jaar we elkaar weer ontmoeten en we direct weer de draad oppakten. Het was alsof er geen tijd had tussen gezeten. Dat is toch een prachtige, bijzondere en ontzettend leuke en mooie ervaring."

Marcia Meere-Kat "Een hele speciale tijd en hoe leuk is het om zoveel jaar na dato nog af en toe met de mensen af te spreken die datzelfde hebben meegemaakt. En niet te vergeten…. het optreden in Carré met Rob de Nijs en bij het jubileum van Wieteke, heel bijzonder om dat als koor zoveel jaar na dato nog te mogen doen!
Ik heb het altijd erg leuk gevonden om met mijn groepen 8 de musical in te studeren. Dan dacht ik nog wel eens aan de tips van oom Henk qua zang. Een leuke reactie van een oud-leerling die de Hamelen-documentaire op televisie zag en dus ook mij daar in zag…. Oh, vandaar dat wij zo’n goeie musical hadden!!"

Lidy Sluijter met Rutger Hauer in Duel in de Diepte in 1979.Lidy Sluijter "Het is een belangrijke episode in mijn leven geweest. De meisjes uit het koor (een aantal) waren mijn vriendinnen en we logeerden ook vaak bij elkaar. Heb altijd meer met hen gehad dan met de vriendinnen op school. Natuurlijk heeft Oebele er voor gezorgd dat toen ik 18 werd, ik weer terug kwam op televisie met de serie Duel in de Diepte van de KRO (zie foto, met Rutger Hauer in 1979) en dankzij deze serie ik meerdere producties kreeg aangeboden en ik later in de popgroep Chips kwam. Zo heeft de televisiewereld mij bezig gehouden van mijn achtste tot mijn ongeveer mijn 21ste. Acteren is het mooiste vak dat je kan uitoefenen en ik ben heel blij dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Of het nou als soliste was of onderdeel van het koor, als je maar met acteren/zingen bezig kon zijn."

Ada Schouten "Ik kijk dankbaar terug. Veel meegemaakt. Veel levenservaring opgedaan. Discipline geleerd. Ja het heeft mij zeker gevormd."

Wilma Kwakman-de Roos "Het was een leuke tijd die heel lang vergeten was, maar sinds de reünies komen er steeds meer herinneringen naar boven en besef ik dat het toch wel een bijzondere tijd is geweest."

Els van Weely "De Oebele- en Hamelen-tijd was een prachtige tijd, die er zeker aan heeft bijgedragen, dat ik me nog meer ben bezig gaan houden met (vooral klassieke) zang. Bovendien ben ik daardoor in staat om voor (grote) gezelschappen mijn zegje te doen en op te treden. Er zaten ook nadelen aan: ik heb geen leuke schooltijd gehad op mijn middelbare school, omdat daar sprake was van veel jaloezie. Omdat ik het altijd erg druk had, moest ik (vond ik) in pauzes op school iets aan mijn huiswerk doen, waardoor ik vrijwel geen vriendinnen had. Ik werd vaak op straat herkend (zeker in de Oebele-tijd), wat vaak onaangename situaties veroorzaakte. Ook mooi is, dat ik weet hoe het er bij de televisie en de radio aan toegaat en ik er daardoor een nuchtere kijk op gekregen heb."

Drifa Kaddour "Ik denk met warme herinneringen terug aan die tijd. Je moest hard studeren en je best doen om uitgekozen te worden op die woensdagmiddag voorafgaande aan de opnames van Hamelen/Oebele op de zaterdagen. Ook teleurstellingen leren incasseren als je niet werd uitgekozen. Kortom, ik heb een geweldig leuke leerschool gehad en misschien wel dankzij het koor opgenomen en volledig thuis in Nederland."

Ellen Imhof-Lange "Mijn Oebele-tijd heeft mijn leven niet merkbaar beďnvloed. Maar ik heb wel veel geleerd over het maken van opnamen op locatie. In sommige films heb ik me altijd verbaasd hoe sommige stukken aan elkaar geknipt/geplakt zijn en kan het dan laten om te denken hoe de opnames moeten zijn gegaan. Tot op de dag van vandaag heb ik daar 'last' van. Tenzij een serie of film erg boeiend is, dan merk ik dat niet."

Hans Kroonen "Mooie vraag... ik heb net de prachtige boeken van Willem Nijholt gelezen tijdens de vakantie. Hij was ook belangrijk voor me. Ooit aaide hij me over mijn bol en ik voelde warme kriebels... ik was een jaar of 11 maar wist al dat dat een soort verliefdheid moest zijn. Dus niet alleen de meisjes waren verliefd op hem! Als we nu weer allemaal bij elkaar zijn voelt het zo vertrouwd. Ik ben gek op al die meiden en de paar jongens zoals Erwin, Simon en Ivo. Met Ton zat ik ook op de lagere school. Als Willem en Wieteke ook bij een reünie zijn is het extra bijzonder. De verhalen die dan verteld worden, vooral door Willem... heerlijk en nostalgisch."

Yvette Poldervaart "Ik heb nooit geweten dat er in die veertig jaar nog zo over gesproken word. Ik vind het nu een eer dat ik vanaf mijn 9e tot mijn 16e die tijd mocht meemaken, destijds keken er veel mensen en kinderen naar. Als het op zaterdag uitgezonden werd hoorde ik later ‘ik heb je gezien’ en op school werd er altijd geroepen ‘Hamelen’. Nu besef ik dat het toen uniek was om mee te werken. Ik heb zelf een castingbureau gehad tot 2010, in de jaren ’90 bij Joop van den Ende het een en ander gedaan en programma's verzorgd. Nu ben ik 55 en ik kan zeggen: dit was geweldig, dat heb ik toch meegemaakt. Die herinnering pakken ze niet meer van me af."

Ingrid van Bambergen "Het is erg leuk dat we elkaar na al die jaren weer gevonden hebben en af en toe weer met elkaar zingen en optreden met Wieteke (tante Lien). Die bijeenkomsten zijn altijd heel gezellig."

Lidy en Ellen in HamelenEllen Heemskerk-van Lil "Oebele/Hamelen heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Het gaat best diep. Ik denk dat ik hierdoor altijd in mijn leven heb bedacht: zorg dat je zichtbaar bent en een rol hebt. Mijn ouders zijn liefhebbend en geen strebers, maar zij vonden het ook leuk als ik in beeld was, tekst had, een solo had. Dus dit heeft wel wat met mij gedaan: tekst hebben, een solo hebben, op de kaart staan. Ik ben nu manager bij Ahold, een behoorlijk verantwoordelijke baan, resultaat halen bij een beursgenoteerde organisatie, maar ook een peoplemanager en teamplayer zijn. Dit betekent een grote groep mensen meenemen, aansturen en motiveren om resultaat te halen en successen te vieren. De ervaringen vanuit mijn jeugd met Henk van der Velde Kinderkoor/Oebele/Hamelen hebben hier een zeer grote bijdrage aan geleverd."

Monique van Thienen "Het is bijna 48 jaar geleden dat ik begon op het Oebele kinderkoor. Ik heb er echt een hele leuk tijd meegemaakt en tegelijk was het ook een historische en emotionele spannende tijd. Alleen al de reis naar de repetities toe en ook weer terug waren soms spannend en enerverend. Ik deed er namelijk met het OV 1 uur over op de heenweg en wat langer dan 1 uur op de terugweg. En dat als meisje van 11 jaar in haar eentje. Ik vond het geweldig spannend en leuk om alleen te reizen. Bijvoorbeeld de tramreis vanaf het CS naar het Hoofddorpplein. Soms waren op de heenweg in de tram veel Ajax-supporters omdat Ajax een wedstrijd speelde in het Olympisch stadion. De tram zat dan propvol met Ajaxsuporters die al roepend 'Ajax' de tram heen en weer wiegde. Gelukkig ging dat goed. Ik aanschouwde dat geheel. Op de halte van de Amstelveenseweg stapten ze allemaal uit en kon ik nog rustig door naar de eindhalte alwaar ik gelukkig op tijd was voor mijn Oebele-repetities.
En die ene keer dat ik weer naar huis ging met tramlijn 2 naar het CS. Die avond, zo bleek op de terugweg, dat de Damslapers door de mariniers van de Dam werden weggeslagen. Tramlijn 2 reed achter het paleis en de chauffeur riep 'allemaal bukken nu' en reed met een hele grote snelheid vooruit achter het paleis langs naar de Nieuwezijdskolk en door naar het CS. Er vlogen stenen tegen de ruiten. Ik ben die avond veilig thuis gekomen. Ik was toen eigenlijk helemaal niet bang. Mijn ouders heb ik het pas jaren later verteld."

TELEVISIE (1972-2013)
DISCOGRAFIE (1972-2018)

Naast 45 afleveringen Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? was het koor regelmatig te zien en/of te horen in andere programma's. Onderstaand een selectie vanaf 1972.

Bugaloos
NOS, 2 januari - 14 mei 1972
Amerikaanse kinderserie over de muzikale avonturen van vier levensgrote insecten. De 17-delige serie werd Nederlands nagesynchroniseerd, waarbij het koor de Nederlandse versie van de titelsong zong.
 

Pippi Langkous
NOS, 2 januari - 21 mei 1972
Van oorsprong Zweeds-Duitse jeugdserie naar de boeken van Astrid Lindgren. Het koor zong het titellied, samen met Paula Majoor als de stem van Pippi.

Calimero
TROS, 6 januari 1972 - 6 juli 1973
Van oorsprong Italiaanse tekenfilmserie over een zwart kuikentje. Het koor zong het titellied, samen met Corry van der Linden als de stem van Calimero.
 
Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Seizoen 1
KRO, 22 januari - 13 mei 1972
Vanaf de eerste aflevering speelde het koor de kinderen van Hamelen die door de rattenvanger waren meegelokt.
Eenmaal andermaal
NCRV, 4 april 1972
Amusementsprogramma voor het goede doel waarin bekende Nederlanders een bijzondere prestatie aanbieden. De selectie van FC Utrecht zong samen met het Oebele-koor "Oebele is hupsakee!".
Moederdag…? Welnee!
KRO, 13 mei 1972
Liedjesprogramma over Moederdag, met Ab Hofstee, Rob de Nijs, Riet Wieland Los en het koor, nu onder de naam Televisie-kinderkoor. De 12 liedjes verschenen ook op langspeelplaat.
Zomaar een Zomeravond
VARA, 25 juli 1972
Praatprogramma met muzikale onderdelen, deze uitzending stond in het teken van Joop Stokkermans. Conny Vink, Rob de Nijs, Ab Hofstee, The Secrets en het Oebele-koor zongen enkele van zijn liedjes.

                                                            

Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Seizoen 2
KRO, 28 oktober 1972 - 12 mei 1973
De kinderen uit Hamelen zijn nog op steeds op zoek naar de weg die hen thuis zal brengen.
  
Het zwarte jaar van Zwarte Piet
NOS, 5 december 1972
Sinterklaasmusical waarin het koor, hier onder de naam Musicalkoor onder leiding van Henk van der Velde, de jonge pieten speelt en diverse liedjes zingt
.
 
Voor de Vuist Weg
AVRO, 9 maart 1973
Amusementsprogramma waarin de muziekprijs Edison werd uitgereikt. Paula Majoor en het koor kregen de prijs voor een langspeelplaat van Pippi Langkous en traden op.
Zingen in Amerika
KRO, 1 september 1973
Het Limburgse kinderkoor Epen werd gevolgd tijdens een tournee door Noord Amerika en bevat ook één liedje, "Logeren in Amerika", dat door het koor in Nederland werd gezongen.
Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Seizoen 3
KRO, 29 september 1973 - 11 mei 1974
In seizoen 3 schieten de Hamelaars prins Tor te hulp en gaan met de vliegende pompoen op zoek naar zijn verdwenen prinses Madelein.
De Kerstnachtmerrie
KRO, 25 december 1973
Kerstmusical waarbij het oorspronkelijk de bedoeling was dat het koor zou meespelen, uiteindelijk zong het koor alleen de liedjes waarvan er enkele al eerder te horen waren geweest in Oebele.

                                                 
Barbapapa
NOS, 13 oktober 1974 - 28 september 1975 / 30 april - 14 juni 1977
Tekenfilmserie over een familie wezens die zich in iedere vorm kunnen veranderen. Het koor zong de begintune en andere liedjes van de serie.
Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Seizoen 4
KRO, 11 januari - 17 mei 1975
Omdat de KRO in het seizoen 1974-1975 zaterdag als vaste uitzenddag had gekregen werd Hamelen in het vierde seizoen een wekelijkse serie.
Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Seizoen 5
KRO, 22 november 1975 - 15 mei 1976
In de laatste zes afleveringen komen de Hamelaars de rattenvanger op het spoor en wordt de weg naar Hamelen eindelijk teruggevonden.
Liedjes uit Hamelen
KRO, 6 december 1975
Registratie van de laatste van drie concerten die de hoofdrolspelers en het koor gaven, samen met het Metropole Orkest onder begeleiding van Dolf van der Linden.
Sesamstraat - Seizoen 1
NOS, 4 januari 1976 - 3 juli 1977
De begintune van het kleuterprogramma werd in het eerste seizoen gezongen door het koor dat voor de gelegenheid Sesamstraatkoor werd genoemd.
Bereboot
NOS, 2 oktober 1976 - 29 april 1977
Nederlandse poppenserie over de belevenissen van drie beren die de wereld overvaren. De muziek was van Joop Stokkermans, de begin- en eindtune werden gezongen door het koor.
Hansje en het welbehagen
KRO, 25 december 1976
Tweede kerstmusical van Harrie Geelen en Joop Stokkermans. De liedjes werden gespeeld en gezongen door het koor.
 
KRO leader en bumper
KRO, 1977 - 1981
Reeks geanimeerde leaders voor de KRO. Als variatie werd soms een leader van 30 seconden of een bumper van 5 seconden gebruikt, gezongen door het kinderkoor.
Sinterklaas is jarig
NOS, 5 december 1977
Sinterklaasmusical met onder meer Wieteke van Dort en Piet Römer, opgenomen in en om het Muiderslot. Het koor zingt alle liedjes en speelt ook de rijmpietjes.
Mikke makke marsepein
NOS, 5 december 1978
Sinterklaasmusical met onder meer Wieteke van Dort en Adrie van Oorschot, opgenomen in Medemblik. Het koor zingt alle liedjes en speelt ook een pietenkoor.
Telebingo
KRO, 20 november 1989
Ter gelegenheid van de herhaling van het vijfde seizoen zongen enkele koorleden nog eenmaal de begintune, samen met Rob de Nijs, Loeki Knol en Martin Brozius.
TV Toppers
NCRV, 7 augustus 2004
Amusementsprogramma waarin Jos Brink Rob de Nijs ontvangt. Speciale gasten zijn Wieteke van Dort en het Oebeler koor, die Rob verrassen door nog eenmaal "Oebele is hupsakee!" te zingen.
TV Monument - Oebele
2011
Ter gelegenheid van de dvd-box gemaakte documentaire van Han Peekel waarin diverse koorleden aan het woord komen en beelden van een reünie te zien zijn; te bekijken op YouTube.
TV Monument - Hamelen
KRO, 26 december 2013
Documentaire van Han Peekel waarin diverse koorleden aan het woord komen en beelden van het opnieuw opnemen van enkele liedjes te zien zijn; te bekijken op NPO Start
.


Langspeelplaten, singles, ep's en cd's uit de periode 1972-2018. Bij iedere titel staat vermeld hoe het koor op de hoes of het label wordt vermeld.

1972 Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer? / Het vliegend vloerkleed Kamerbreed
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
Single Philips 6012 213
 
 
 
 
1972 Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen meneer?
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
LP Philips 6401 043
 
14 liedjes uit de eerste zes afleveringen van Hamelen.
 
                                    
1972 Hai! Pippi Langkous / De Bugaloos
Het kinderkoor van Henk van der Velde
Single CNR 141.172
 
Lange versies van de begintunes van de gelijknamige kinderseries.
 
 
1972 Elke dag is Moederdag - Liedjes voor mammies
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
LP Fontana 6391 029
 
12 liedjes over Moederdag, ook met Rob de Nijs en Ab Hofstee.
 
1972 Mammie... heb je zin om op te staan? - Liedjes voor moeders
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
LP Fontana 6428 072
 
Zelfde uitgave als Fontana 6391 029, andere hoes en titel.
 
1972 Sandra - Als mijn moeder huilt
Het koor wordt niet vermeld
Single Fontana 6013 020
 
Twee liedjes van het Moederdagalbum, in plaats van het koor worden de voornamen van de solisten vermeld, Sandra en Madelein.
 
 
1972 Mijn vader is een tovenaar
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
Single Philips 6012 286
 
Bevat "Mijn vader is een tovenaar", "Echo-lied", "Oh tover, oh tover" en "Ta-To Ti-Ka roept", ook met Ton Lensink en Maroesja Lacunes.
 
1972 Ti-Ta Tovenaar - De originele verhalen en liedjes van TV
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
LP Philips 6401 040
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige televisieserie, met Ton Lensink in de titelrol en Maroesja Lacunes als Tika.
 
1972 Mijn vader is een tovenaar
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
Single BP Favorieten Festival
 
Deel 1 uit de 10-delige reeks flexisingles van een spaaractie bij de gelijknamige tankstions, ook met Maroesja Lacunes. 
  
 
1972 De avonturen van Pippi Langkous
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk v. d. Velde
LP Philips ‎6401 031
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige televisieserie, met Paula Majoor in de titelrol; bekroond met een Edison.
 
 
1972 Hai! Pippi Langkous / De kleine Theodoor / Nico heeft zangles
Koor
Single Philips ‎6012 217
 
Begintune van de gelijknamige televisieserie, met Paula Majoor in de titelrol; "Nico heeft zangles" wordt gezongen door kinderkoor De Schellebellen.
1972 Nieuwe verhalen en liedjes van Pippi Langkous
Televisie-Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 6401 039
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige televisieserie, met Paula Majoor in de titelrol. 
                                                         
1972 Samen naar de zon
T.V. Kinderkoor
Single Philips 6012 263
 
De A-kant, "Soms lig ik er wakker van", wordt gezongen door Paula Majoor als Pippi Langkous. Beide liedjes zijn afkomstig van Nieuwe verhalen en liedjes van Pippi Langkous.
                                                  
1972 TV-Toppertjes - Kinderhits van nu
Kinderkoor van Henk v.d. Velde
LP CNR 241.366
 
12 liedjes uit kinderseries, waarvan vier uitgevoerd door het koor. Vier liedjes uit Oebele worden vreemd genoeg gezongen door kinderkoor Jacob Hamel. Uitgebracht in twee verschillende hoezen.
1972 Nieuwe TV Toppertjes
Kinderkoor Henk van der Velde met orkest o.l.v. Job Maarse
LP CNR 385.158
 
13 liedjes uit kinderseries, waarvan zes uitgevoerd door het koor, waaronder twee opnieuw opgenomen liedjes uit Hamelen.
  
1973 Ti-Ta Tovenaar - 20 nieuwe liedjes uit de TV-serie
Televisiekinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
LP Philips 6401 057
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige televisieserie, met Ton Lensink in de titelrol en Maroesja Lacunes als Tika.
 
1973 Dikkertje Dap... en nog 31 andere liedjes van Annie M.G. Schmidt
Kinderkoor Henk van der Velde
2LP Artone ‎DDE S-5005
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1966, aangevuld met 16 nieuwe liedjes.
 
1973 Inde Soete Suikerbol
Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velden
LP Negram SPLO 101
 
Het verhaal en zes liedjes van Jules de Corte, Robert van der Linde en Tony Dirne uit de gelijknamige kinderserie. Op de hoes staat abusievelijk 'Henk van der Velden'.           

1973 Je hoort wel eens zeggen - Didascalia 33
Kinderkoor o.l.v. Henk van de Velde
LP Gooi en Sticht 34 36 020
 
Negen kinderliedjes bij verhalen uit de Bijbel van Adri Bosch (tekst) en Joop Stokkermans (muziek).
 
 

1973 Leve de koningin!
Oebeler Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Elf Provinciën 9420
 
Kindermusical van Harrie Geelen (tekst) en Joop Stokkermans (muziek) ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana, in slechts één dag opgenomen. 
   
1973 Loekie de Leeuw presenteert de leukste t.v. toppertjes
Het kinderkoor van Henk v.d. Velde met orkest o.l.v. Job Maarse - LP CNR 385.206
 
14 liedjes uit kinderseries, waarvan de titelliedjes van Hamelen en Ti-Ta Tovenaar opnieuw werden opgenomen door het koor, zonder acteurs.
1973 Jip en Janneke / Fluitje van 'n cent
Henk van der Velde’s Kinderkoor
LP Elf Provinciën 85.54
 
Heruitgave van de minimusicals uit 1969. 
 
 
   
1973 Stille Nacht
Het kinderkoor van Henk van der Velde met orkest o.l.v. Pierre Biersma
LP CNR 160.001
 
Heruitgave van de langspeelplaat De kerstboom is de mooiste boom uit 1970.
 
1974 Barbapapa - Originele verhalen en liedjes uit de TV-serie
Televisiekinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 9299 132
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige tekenfilmserie, ook met Leen Jongewaard.
 
1974 Barbapapa - Nieuwe verhalen en liedjes uit de gelijknamige TV-serie
Televisiekinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 9299 639
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige tekenfilmserie, ook met Leen Jongewaard en Wieteke van Dort.                                  
1974 Nieuwe liedjes uit Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer?
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 6440 164
 
13 liedjes uit het tweede seizoen van Hamelen.
 
 
 
1975 Het mannetje van Stavoren
Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 9289 007
 
Kindermusical van het Amstel Toneel door Mies Bouhuys (tekst) en Joop Stokkermans (muziek).
 
 
1975 Weg van Hamelen
Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 9293 005
 
12 liedjes uit het derde en vierde seizoen van Hamelen.
 
 
1975 Piggelmee en de wonderschelp
Het koor wordt niet vermeld
Single Van Nelle VaN1975 a

Heruitgave van de gelijknamige single uit 1971.
 


1975 Piggelmee en het tovervisje
Het koor wordt niet vermeld
Single Van Nelle VaN1975 b
 
Heruitgave van de gelijknamige single uit 1971.
 
                             
 
1975 Coco (not coming today)
Het koor wordt niet vermeld
Single BASF 05 15525-5
 
Achtergrondzang door het koor bij deze hit van de groep Jackpot, nummer 14 in de Top 40 van 5 juli 1975.
 
 

1975 Alle kinderen tellen mee - Didascalia 35
Kinderkoor o.l.v. Henk van de Velde
LP Gooi en Sticht 6810 911
 
18 kinderliedjes bij verhalen uit de Bijbel van pater Jan Jetse Bol (tekst) en Jan Raas (muziek).
 
1976 De beste uit Hamelen
Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 6401 043

Verzamelalbum met 12 liedjes afkomstig van de drie langspeelplaten.
 
 
 
1976 Peppi & Kokki bij de marine
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips ‎6440 212

Het verhaal en de liedjes uit de gelijknamige speelfilm.
 
 
1976 Bereboot
Het koor wordt niet vermeld
Single Groovy ‎1223
 
Zes liedjes uit de gelijknamige poppenserie, waaronder de begin- en eindtune.
 
 
1976 Bereboot 1 - De kapitein vertelt
Het koor wordt niet vermeld
Groovy ‎8600
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige poppenserie, ook met Bert Dijkstra, Trudy Libosan en Paul van Gorcum.
 

1976 Bereboot 2 - Maatje vertelt
Kinderkoor Iet van der Velde
Groovy ‎8601
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige poppenserie, ook met Bert Dijkstra, Trudy Libosan en Paul van Gorcum.
 

1977 Bereboot 3 - Brilbeer vertelt
Kinderkoor Iet van der Velde
Groovy ‎8602
 
Verhalen en liedjes uit de gelijknamige poppenserie, ook met Bert Dijkstra, Trudy Libosan en Paul van Gorcum.
 
 
 

1978 50 kinderliedjes 1
T.V. Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Kinderland ‎5012 VD
 
Tradionele kinderliedjes, waaronder "Er is er een jarig" en "In Holland staat een huis".
 
 
1978 50 kinderliedjes 2
T.V. Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Kinderland ‎5013 VD
 
Tradionele kinderliedjes, waaronder "Berend Botje ging uit varen" en "Groen is gras".
         
                     
1978 Kun je nog zingen, zing dan mee!
Kinderkoor o.l.v. mevr. Iet v.d. Velde
LP Philips 6423 114
 
14 nostaligische schoolliedjes, ook met Willem Nijholt en Wieteke van Dort.
                   
                     
1978 Peppi & Kokki als verstekelingen
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 9293 012
 
Avonturen en liedjes uit de gelijknamige televisieserie waarvan "Liedje van de wind" wordt gezongen door het koor. 
                     
1979 36 populaire kinderliedjes
Henk v.d. Velde's Kinderkoor
LP Polydor 2454.122
 
Heruitgave van 36 kinderliedjes uit 1970.
 
 
 
1979 30 Sinterklaasliedjes
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Circle Records 322-7030
 
14 Sinterklaasmedleys.
 
 
  
1979 Sinterklaas
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
2LP Kinderland 5015/5016 VD
 
12 Sinterklaasmedleys; op de tweede langspeelplaat staan vier verhaaltjes verteld door Frans van Dusschoten.
 
1979 28 Sinterklaasliedjes
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Kinderland 0012.KL
 
Traditionele Sinterklaasliedjes waaronder "Zie ginds komt de stoomboot" en "Zie de maan schijnt door de bomen".
                             
                     
1979 16 bekende kerstliedjes
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Kinderland 0013.KL
 
Traditionele kerstliedjes waaronder "Stille nacht" en "De herdertjes lagen bij nachte".
 
                             
                     
1980 50 kinderliedjes
T.V. Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Lolliepop ‎201 RT
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1978.
 
 
 
 
1980 50 kinderliedjes 2
T.V. Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
LP Lolliepop ‎202 RT
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1978.
 
 
Begin jaren 80? 100 kinderliedjes
T.V. Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
2LP Colorado 507
 
Heruitgave van de twee langspeelplaten uit 1978.
 
 
 

1981 Liedjes uit de Bereboot
Kinderkoor van Iet van der Velde
LP WSP 16007
 
Verzamelalbum met liedjes van de drie langspeelplaten.
 
 
 

1981 Kerstmis
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
2LP Lolliepop ‎227/228 RT
 
Heruitgave van 16 bekende kerstliedjes; op de tweede langspeelplaat staan vier kerstverhalen verteld door Aart Staartjes.
  
                                     
1981 Stille nacht
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
2LP Kinderland 5032/5033 VD
 
Heruitgave van 16 bekende kerstliedjes; op de tweede langspeelplaat staan vier kerstverhalen verteld door Aart Staartjes.

 
 
1981 Stille nacht
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
2LP Kinderland 80009
 
Heruitgave van 16 bekende kerstliedjes; op de tweede langspeelplaat staan vier kerstverhalen verteld door Aart Staartjes
.
 
                                    
1983 Avonturen van Pippi Langkous
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk v. d. Velde
LP Philips ‎812 486-1
 
Heruitgave van De avonturen van Pippi Langkous uit 1972 in de reeks 'Music for the Millions'.
 
                                    

1983 Pippi Langkous - Annika, Tommy & meneer Nilsson
Televisie-Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
LP Philips 814 049-1
 
Heruitgave van Nieuwe verhalen en liedjes van Pippi Langkous uit 1972 in de reeks 'Music for the Millions'.
 
 

1988 Sinterklaas kapoentje
T.V. Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
2LP MCR 80027
 
Heruitgave van Sinterklaas uit 1979.
 
 
 
1988 Kerstmis
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
CD MCR 2660052
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1981. 
 
 
 
1988 Zingen bij de kerstboom
Kinderkoor H. v/d Velde
CD CNR 251.0142
 
Heruitgave van 10 liedjes van de langspeelplaat De kerstboom is de mooiste boom uit 1970, aangevuld met 29 andere kerstliedjes door andere koren.
 
1989 De beste liedjes uit Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
CD PolyGram 840 719-2
 
Heruitgave van het verzamelalbum uit 1976.
 
 

1989 Sinterklaas is jarig
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
CD Spotlight 2665022

Heruitgave van Sinterklaas uit 1979.
 
 
 

1991 Dikkertje Dap... en nog 15 andere liedjes van Annie M.G. Schmidt
Kinderkoor Henk van der Velde
CD Artone 2004006
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1966.
 
 

1992 Dikkertje Dap en andere kinderliedjes van Annie M.G. Schmidt
Henk van der Velde's Kinderkoor, orkest o.l.v. Jos Cleber
CD Mercury 5127 182
 
Vijf liedjes van de langspeelplaat Dikkertje Dap uit 1966, aangevuld met opnamen van andere koren.
1992 Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Deel 1
Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
CD Linda Records LRH 01
 
15 liedjes van het concert dat de vier hoofdrolspelers en het koor in 1975 in Hoorn gaven.
1993 Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - Deel 2
Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
CD Linda Records LRH 02
 
Alle liedjes uit de eerste zeven afleveringen.
 
 
1999 Kun je nog zingen, zing dan mee!
Kinderkoor o.l.v. mevr. Iet v.d. Velde
CD Rotation 546 559-2
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1978.
 
 
 
2000 Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk van der Velde
2CD Universal 986 637-9
 
Heruitgave van de drie langspeelplaten.
 
2001 De leukste verhalen en liedjes van Pippi Langkous
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk v. d. Velde
2CD Universal 5464362
 
Heruitgave van de gelijknamige lp's uit 1972.
 
 
2004 Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Televisie Kinderkoor
4CD Universal 986 637-9
 
Heruitgave van de drie langspeelplaten en 61 niet eerder uitgebrachte liedjes.
2006 Hai! Pippi Langkous
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk v. d. Velde
2CD Rubinstein 9789054445982
 
Heruitgave van de gelijknamige lp's uit 1972.
 
 
 

 
 
 

2007 Ti-Ta Tovenaar
Televisie Kinderkoor o.l.v. Henk v. d. Velde
2CD Rubinstein 9789047600404
 
Heruitgave van de gelijknamige lp's uit 1972 en 1973.
 
 
 
 
 
 
2007 Holland en Oranje
Gezamenlijke Jeugdkoren H. v.d. Velde
CD Tone Entertainment 8714221010381
 
Door verschillende koren uitgevoerde Nederlandse volksliedjes. Vijf liedjes worden gezongen door het koor, afkomstig van de langspeelplaat Holland ze zeggen.... uit 1970.
 
2009 Sinterklaas Kapoentje
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
CD HNS 512092
 
Heruitgave van de langspeelplaat uit 1988; uitgegeven met twee verschillende hoezen.
 
 
2009 Kinderen zingen kerst
TV Kinderkoor o.l.v. Iet van der Velde
CD HNS 251292
 
Heruitgave van Kerstmis uit 1981, uitgegeven met twee verschillende hoezen.
 
 
2011 Oebele
Oebeler Koor
2DVD + CD Digimode ACE 10541
 
Verzamelbox met naast 2 dvd’s een cd met 20 liedjes die eerder op langspeelplaat waren uitgebracht.
 
 
 

 
2011 Kinderhelden TV-serie box
Televisie-kinderkoor o.l.v. Henk v.d. Velde
6CD Just4Kids 8717344745468
 
Heruitgave van Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? en vijf andere kinderlangspeelplaten.
 
 
2013 Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? - De ultieme verzamelbox
Kinderkoor Henk van der Velde
6DVD + CD Digimode ACE 10532
 
Verzamelbox met naast 6 dvd’s een cd met 21 liedjes waarvan enkele niet eerder uitgebracht en vijf nieuw opgenomen.
  
 
 
2014 Dikkertje Dap en 80 bekende kinderliedjes van Annie M.G. Schmidt en anderen
Kinderkoor Henk van der Velde
2CD Sony 888750175021
 
Heruitgave van de diverse langspeelplaten, aangevuld met uitvoeringen van andere koren.
2014 Oebele - 100 liedjes uit de populaire jeugdserie van toen
Oebeler Koor
4CD DWARZ 001
 
100 liedjes uit de televisieserie waarvan 92 niet eerder uitgebracht.
2018 Er is een lied dat komt en dat gaat - Alle liedjes uit Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Kinderkoor Henk van der Velde
6CD DWARZ 002
 
136 liedjes uit de televisieserie + 1 bonuscd.

RECLAME

Vanaf het begin van de jaren 70 zong het koor regelmatig reclamejingles in voor radio en televisie, onder meer Flevohof recreatiepark, Chevron olie, Venz hagelslag, Kips leverworst, Caramac chocolade, Singer naaimachine, Signal tandpasta, Tefal wafelijzer, SRV rijdende supermarkt, Look-O-Look snoepgoed, Smarties snoepgoed, De Betuwe jam, Tova puddingsaus en Panty P nylon kousen. Een enkele keer waren koorleden ook in de reclame te zien, op rolschaatsen voor Blue Band margarine en voor Okay ijs verkleed als eskimo, onder regie van Bram van Erkel.

In 1978 werd het Fliplied opgenomen voor De Betuwe. De opname is niet bekend, wel de songtekst. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Deze acht reclames voor Smarties, Caramac, Blue Band, Signal en Tova werden door Maarten Fransen teruggevonden in het archief van Beeld en Geluid.


 

 

MET DANK AAN

Dank voor het delen van de herinneringen
Yvette Poldervaart, Ellen Imhof-Lange, Marcia Meere-Kat, Ingrid van Bambergen, Lidy Sluijter, Els van Weely, Drifa Kaddour, Ada Schouten, Monique van Thienen, Monique Bakker, Ellen Heemskerk-van Lil, Wilma Kwakman-de Roos, Ria Tammer-Bouwhuis, Hans Kroonen

Foto's
Ria Tammer-Bouwhuis, Ellen Querido, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ANP

Aanvullingen
Maarten Fransen

Bijzonder veel dank aan Peter Oosthout van de website Minigroove - Jeugdsentiment geperst in groeven voor het gebruik van afbeeldingen en informatie van zijn website. Bezoek ook zijn pagina's over het Kinderkoor van Henk van der Velde waar tevens fragmenten teruggeluisterd kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 21 juli 2020
Laatste aanvulling: 31 oktober 2021
Terug naar Informatie
HAMELEN |
INFORMATIE |
AFLEVERINGEN |
REGISTER |
SONGTEKSTEN |
MEDIA
© 2018-2024
contact
colofon
veelgestelde vragen
disclaimer